Another Czech fairytale: Golden Hair / Dalsi krasna ceska pohadka: ZlatovlaskaAnother Czech fairytale: Golden Hair | Czechmatediary
≡ Menu

Another Czech fairytale: Golden Hair / Dalsi krasna ceska pohadka: Zlatovlaska

zlatovlaska google imageMy daughter is all about Repunzel these days and that made me think of  ‘Zlatovlaska’ which would equal to  ‘Golden Hair’ in English? This is one of the most beautiful Czech fairy-tales so enjoy…in both languages!

CZ: Ma dcera Hancicka je naprosto zamilovana do Repunzel, coz mi pripomina nasi krasnou pohadku O Zlatovlasce a tak si pojdme zavzpominat na nase detska leta, kdy lide jeste rozumneli zviratum 😉

Once upon a time there lived a king who wanted to know everything. Old wisemen from all over the world came to teach him what they knew themselves. One day and old womant came to the king and brought him a snake in the basket. “If you eat him, you will be able to understand all of the animals in the world!”, says the old woman. The king liked the idea of knowing something others don’t. At once he ordered Gerge, the cook, to prepare the snake for lunch. He warned him, if George took even just a little bite, the king would kill him. George respected his king very much and promised the king he would not have even one bite. But since he was used to tasting all of kings food, he forgot all about his promise and tasted the snake. As soon as he swallowed the bite, he heard flies and birds talking to each other. George realized what he did and decided not to tell anyone. Then he took the meal to the king.

After the king finished his snake lunch, he took George out for a ride to make sure he did not take a bite of the magic meat. When their horses started talking to each other, George grinned. At that moment the king knew he wasn’t the only one who could understand the animals. Back at the castle, just when George was about to be executed for breakning the king’s orders, he saw two doves fighting over a lock of golden hair, which belonged to a beautiful princess. “Bring me that girl and I will save your life”, said the king. Although George didn’t know which way to go, he set off on a long journey to find Goldilocks – king’s new bride.

On his way he saw a bush caught on fire with ants crying for help underneath that bush. George managed to put the fire out in few seconds and saved the poor ants. “Thank you so much for saving us! Whenever you need help, just think of us and we will come and help you,” said the ants. After a long day of walking  George came to a lake where he saw two fishermen arguing  over a goldfish.  “The fish is mine!” “No, I caught it, it is mine!” they shouted at each other. George felt sorry for the fish, bought her from the fishermen and threw it back in the lake.  “Thank you George,” said the fish. “Think of me when you need help and I will come and help you.” The fishermen were very pleased with the money George gave them, so the told him about the beautiful princess who lived in a nearby castle.

On the way to the palace, George saw a fly trapped in a cobweb. He quickly freed it and just like the ants and the goldfish, the fly also promised to help him whenever he needed help.  At the castle George told the king that he came from the neighbouring kingdom and his lord wishes to marry his daughter, the beautiful Goldilocks. The king said, “You an take my daughter if you fulfill my three challenges. First, my daughter lost her ring in the field, go and find it.” George went  to look for the ring, but the grass was so high and the field was so vast that he thougth to himself, “Oh, if only those ants could be here now.” Suddenly he heard: ” We are here and here is the ring.” George was so happy and went back to the king, with princess’s ring in his pocket.  “You did well with the first challenge, but let’s see how you do with the second one: “My daughter swam in the lake and lost her pearl necklace in the lake, go and find it.”

When he came to the lake, he tought of the fish he saved earlier that day and all of a sudden the fish appeared on the surface, with the pearl necklace in her mouth. George thanked her and ran back to the castle, where the third challenge was waiting for him. “If you choose the right princess from all of those wailed women, you can take her.”, said the king. In a room, there were twelve women and all of them had a thick covering over their heads. There was no way George could pick the right one. Just when he was about to give up, he heard someone saying. “Choose this one, the one I am sitting on!” Just then saw George the fly he saved that afternoon from a cobweb. The king saw George fulfilled all of his tasks and grudginly gave his daughter away.

After a long journey back, they arrived to the castle and George showed the beautiful princess to his king.  The king was amazed by Goldilock’s beauty and realized she was too young for him.  He was a good king and decided to give George not only the princess but also half of his kingdom. And they all lived happily ever after.

CZ: Byl jednou jeden král a ten rozuměl řeči všech živočichům. Jak se tomu naučil? Poslouchejte, povím vám to… Tak nějak začíná pohádka Karla Jaromíra Erbena o Zlatovlásce, kterou vám zde přinášíme. Je trochu delší a vzhledem k intrikám krále ji lze doporučit spíše pro starší děti. Pro ty nejmenší se určitě nehodí před spaním.

Jednou ke králi přišla stará babička, přinesla mu v košíku hada a povídá, aby si ho dal upéct: když ho sní, že bude všemu rozumět, co které zvíře ve vzduchu, na zemi i ve vodě mluví. Králi se to líbilo, že bude umět, co nikdo neumí, dobře babičce zaplatil a hned poručil sloužícímu, aby mu hada k obědu připravil. „Ale ať ji ani na jazyk nevezmeš, sic mi to svou hlavou zaplatíš,” přikázal mu. Jiříkovi, tomu sloužícímu, bylo divné, proč mu to král zakazuje. Jakživ jsem takového hada neviděl,” povídá sám sobě, „A jaký bych to byl kuchař, abych ani neokusil, co peču?” Když to bylo upečeno, vzal kousíček na jazyk a ochutnával. V tom slyší kolem úst něco bzučet: „Nám taky něco! Nám taky něco! “Jiřík se ohlíží, co to, a nevidí než několik much, co kuchyní lítaly. Tu zas venku na ulici někdo si volá”: „Kampák? Kampák?” A tenčí hlasy odpovídají: „Do mlynářova ječmene, do mlynářova ječmene.” Jiřík koukne oknem a vidí housera s hejnem hus. „Aha!” povídá, „takový je to had?” Už věděl, co to je. Vstrčil ještě jeden drobet do úst a pak hada donesl.

Po obědě poručil král Jiříkovi, aby mu osedlal koně, že se chce projet, a on aby ho doprovázel. Král jel napřed a Jiřík za ním. Když jeli po zelené louce, poskočil Jiříkův kůň a zařehtal: “Hohohoho, bratře, mně je tak lehko, že bych chtěl přes hory skákat!” „Což o to, povídá druhý, „já bych taky rád skákal, ale na mně sedí starý: skočím-li, svalí se na zem jako měch a srazí si vaz. „Ať si srazí, co z toho?” řekl Jiříkův kůň. „Místo starého budeš nosit mladého.” Jiřík se té rozmluvě srdečně zasmál, ale jen tak potichu, aby král nevěděl. Ale král taky dobře rozuměl, co si koníci povídali, ohlídl se, a vida, že se Jiřík směje, ptá se: „Čemu se směješ?” „Ničemu, královská Jasnosti: jen mi tak něco připadlo,” vymlouval se Jiřík. Starý král však už ho měl v podezření a koňům už taky nedůvěřoval; a tak se vrátili domů. Když přijeli do zámku, poručil král Jiříkovi, aby mu nalil do sklenice vína. „Ale tvá hlava za to,” povídá, „jestliže nedoliješ, anebo přeliješ!” Jiřík vzal konvici s vínem a lije. Vtom přiletěli oknem dva ptáčkové; jeden druhého honil, a ten, co utíkal, měl tři zlaté vlasy v zobáčku. „Dej mi je,” povídá ten jeden, „však jsou moje!” „Nedám, moje jsou! Já si je zdvihl.” „Ale já je viděl, jak upadly, když se zlatovlasá panna česala. Dej mi aspoň dva.” „Ani jeden.” Tu ten druhý ptáček za ním ty zlaté vlasy chytil. Když se tak o ně tahali, zůstal každému v zobáčku jeden, a třetí zlatý vlas upadl na zem, jen to zazvonilo. Vtom se Jiřík po něm ohlédl a přelil. „Propadl jsi mi životem!” vykřikl král. „Ale dám ti milost, když tu zlatovlasou pannu najdeš a přivedeš mi ji za manželku.”

Co měl Jiřík dělat? Chtěl-li svůj život zachovat, musil pro pannu, ačkoli nevěděl, kde ji hledat. Osedlal si koně a jel, kam ho napadlo. Přijel k černému lesu a tu pod lesem u cesty hořel keř; zapálili jej pasáci. Pod keřem byl mravenčí kopec, jiskry na něj padaly, a mravenci se svými bílými vajíčky utíkali, seč jim síly stačily. „Och pomoz, Jiříku, pomoz,” volali žalostně, „uhoříme, i naši mladí ve vajíčkách.” On hned slezl z koně dolů, keř uřízl a oheň uhasil. „Až budeš potřebovat, vzpomeň si na nás, a taky ti pomůžeme.” Potom jel tím lesem a přijel k vysoké jedli. Navrchu na jedli bylo krkavčí hnízdo a dole na zemi dvě krkavčata pištěla a naříkala: „Otec i matka nám uletěli; máme si sami potravu hledat, a my ubohá písklata ještě lítat neumíme! Och pomoz, Jiříku, pomoz, nasyť nás, sic umřeme hladem.” Jiřík se dlouho nerozmýšlel, skočil z koně, nasbíral kořínky a lesní plody, aby měla krkavčata co žrát. „Až budeš potřebovat,” krákorala vesele, „vzpomeň si na nás, a taky ti pomůžeme.” Potom dál už musel Jiřík pěšky, protože kůň by úzkou cestou neprošel. Šel dlouho, dlouho lesem, a když konečně z lesa vycházel, viděl před sebou daleké široké moře. Na břehu moře dva rybáři spolu se hádali. Chytili velikou zlatou rybu do sítě a každý ji chtěl mít sám pro sebe. „Má je síť‘, má je ryba!” A druhý na to: „Málo by ti tvoje síť byla platná, kdyby mé lodi a mé pomoci nebylo.” „Až podruhé zas takovou chytíme, bude tvá!” „Ne tak, ty na druhou počkej a tuhle mi dej.” Já vás rozsoudím,” povídá Jiřík: „Prodejte mi tu rybu, dobře vám ji zaplatím, a peníze rozdělte mezi sebe napolovic.”I dal jim za ni všecky peníze, co měl od krále na cestu, nic si nenechal. Rybáři byli rádi, že tak dobře prodali, a Jiřík pustil rybu zas do moře. Vesele zašpláchala vodou, potopila se a pak nedaleko od břehu ještě jednou vystrčila hlavu: „Až mne, Jiříku, budeš potřebovat, vzpomeň si na mne, odvděčím se ti.” A po té se ztratila. „Kam jdeš?” ptali se rybáři Jiříka. Jdu svému pánu, starému králi, pro nevěstu, pro zlatovlasou pannu, a nevím ani, kde ji hledat!” „Och, o té ti dobře můžeme povědět,” řekli rybáři. Je to Zlatovláska, dcera králova z křišťálového zámku tamhle na tom ostrově. Každý den ráno, když se rozednívá, rozčesává své zlaté vlasy; záře od nich jde po nebi i po moři. Chceš-li, sami tě tam na ten ostrov dovezeme, protože jsi nás tak dobře rozsoudil. Měj se však na pozoru, abys pravou pannu vybral: dvanáct je panen, dcer královských, ale jen jedna má zlaté vlasy.”

Když byl Jiřík na ostrově, šel do křišťálového zámku prosit krále, aby svou zlatovlasou dceru dal jeho panu králi za manželku. „Dám,” řekl král, „ale musíš si ji vysloužit: musíš za tři dny tři práce udělat, co ti uložím, každý den jednu. Zatím si do zítřka můžeš odpočinout.”Druhý den ráno povídá mu král: „Má Zlatovláska měla náhrdelník z drahých perel; šňůra se přetrhla a perly vysypaly se do vysoké trávy na zelené louce. Ty perly všecky musíš sebrat‚ aby ani jedna nechyběla.”Jiřík šel na tu louku, byla daleká široká, klekl do trávy a začal hledat. Hledal, hledal od rána do poledne, ale ani perličku neviděl. „Och, kdyby tu byli moji mravenci, ti by mi mohli pomoct!” „Však tu jsme, abychom ti pomohli,” řekli mravenci, kde se vzali, tu se vzali, kolem něho se jen hemžili. „Co potřebuješ?” „Mám perly sebrat na té louce, ale nevidím ani jednu.” „Maličko jen počkej, my je za tebe sebereme.” A netrvalo dlouho, snesli mu z trávy hromádku perel, nepotřeboval než na šňůru navlíkat. A potom, když už chtěl šňůru zavázat, přikulhal ještě jeden mraveneček, byl chromý, noha mu tehda uhořela, když u nich hořelo, a křičel: „Počkej, Jiříku, nezavazuj, nesu ještě jednu perličku!” Když Jiřík ty perly králi přinesl a král je přepočítal, ani jedna nechyběla. „Dobře jsi udělal svou věc,” povídá, „zítra ti dám jinou práci.” Ráno Jiřík přišel a král mu řekl: „Má Zlatovláska se koupala v moři a ztratila tam zlatý prsten, ten musíš najít a přinést.” Jiřík šel k moři a chodil smutně po břehu; moře bylo čisté, ale tak hluboké, že nemohl ani dna dohlédnout, a což teprve na dně vyhledat prsten! „Och, kdyby tu byla má zlatá ryba, ta by mi mohla pomoct!” Vtom se něco v moři zablesklo a z hlubiny navrch vody vyplula zlatá ryba: „Však tu jsem, abych ti pomohla. Co potřebuješ?”„Mám v hlubokém moři najít zlatý prsten, a nevidím ani dno.”„Teď právě jsem potkala hbitou štiku, nesla zlatý prsten na ploutvi. Maličko jen počkej, já ti jej přinesu. A netrvalo dlouho, vrátila se z hlubiny a přinesla mu štiku i s prstenem. Král Jiříka zase pochválil, že dobře svou věc udělal; a potom ráno mu třetí práci uložil: „Chceš-li, abych svou Zlatovlásku tvému králi dal za manželku, musíš jí přinést mrtvou a živou vodu; bude jí totiž potřeba.” Jiřík nevěda, kam se pro tu vodu obrátit, šel nazdařbůh, kam ho nohy nesly, až přišel do černého lesa.„Och, kdyby tu byli moji krkavci, snad by mi pomohli!” Tu se mu nad hlavou cosi šustlo, a kde se vzali, tu se vzali, dva krkavci: „Však tu jsme, abychom ti pomohli. Co chceš?” „Mám přinést mrtvou a živou vodu, ale nevím, kde ji hledat.”„O té my dobře víme. Maličko jen počkej, my ti ji přineseme.” A za malou chvíli přinesli Jiříkovi každý jednu baňku plnou vody; v jedné baňce byla živá voda, v druhé mrtvá. Jiřík byl rád, že se mu tak dobře poštěstilo, a pospíchal k zámku. Na kraji lesa viděl od jedle k jedli rozpjatou pavučinu, prostřed pavučiny seděl veliký pavouk a cucal mouchu. Jiřík vzal tykvici s mrtvou vodou, postříkl pavouka, a pavouk se svalil na zem jako zralá višeň. Byl mrtev. Potom postříkl mouchu z druhé tykvice živou vodou, a moucha začala sebou házet, vyškrábala se z pavučiny ven a fuk do povětří. „Tvé štěstí, Jiříku, že jsi mě vzkřísil,” bzučela mu kolem uší, „však beze mne sotva bys uhodl, která z dvanácti je Zlatovláska.”Když král viděl, že Jiřík tu třetí věc také dokázal, řekl, že mu svou zlatovlasou dceru dá. „Ale musíš si ji sám vybrat,” řekl. Potom ho vedl do jedné veliké síně, tam uprostřed byl kulatý stůl a kolem stolu sedělo dvanáct krásných panen, jedna jako druhá; ale každá měla na hlavě šátek dlouhý až na zem, bílý jako sníh, takže nebylo vidět, jaké má která vlasy. „Tohle jsou mé dcery,” povídá král. „Uhodneš-li, která z nich je Zlatovláska, získal jsi ji a můžeš ji hned s sebou odvést; neuhodneš-li, není ti souzena, musíš odejít bez ní.” Jiřík byl v největší úzkosti, nevěděl, co si počít. Vtom zašeptalo mu cosi do ucha: „Bz-bz! Jdi okolo stolu, já ti povím, která to je.” Byla to moucha, co ji vzkřísil živou vodou. „Tahle panna to není – ta taky ne – ta taky ne – tahle je Zlatovláska!”„Tuto dceru mi dej!” vykřikl Jiřík, „tu jsem vysloužil svému pánu.”„Uhodls,” řekl král, a panna hned taky vstala od stolu, odhrnula loktušku, a zlaté vlasy plynuly jí hustými prameny z hlavy až na zem, a bylo od nich tak jasno, jako když ráno slunce vyjde, až Jiříkovi oči přecházely.Potom dal král na cestu své dceři, jak se sluší a patří, výbavu a Jiřík odvezl ji svému pánovi za nevěstu.

Starému králi se oči jiskřily a poskakoval radostí, když Zlatovlásku viděl, a hned poručil, aby se dělaly přípravy k svatbě.„Chtěl jsem tě sice dát oběsit pro tvou neposlušnost, aby tě krkavci snědli,” povídá Jiříkovi, „ale že jsi mi tak dobře posloužil, dám ti jen sekyrou hlavu srazit a pak tě dám počestně pochovat.”Když Jiříka popravili, prosila Zlatovláska starého krále, aby jí toho mrtvého služebníka daroval, a král nemohl to své zlatovlasé nevěstě nijak odepřít. Potom ona srovnala hlavu Jiříkovi k tělu, pokropila ho mrtvou vodou, a tělo srostlo s hlavou, takže po ráně ani památky nezůstalo; pak ho pokropila živou vodou, a Jiřík zase vstal, jako by se byl znovu narodil, čerstvý jako jelen a mladost mu z tváří svítila.„Och, jak jsem to tvrdě spal!” povídá Jiřík a mnul si oči.„Ba věru, tvrdě jsi spal,” řekla Zlatovláska, „a kdyby mne nebývalo, na věky věků by ses byl neprobudil!”Když starý král viděl, že Jiřík zas ožil, a že je mladší a krásnější než prve, rád by byl taky tak ještě zas omládl. Hned poručil, aby ho taky sťali a pak tou vodou pokropili. Sťali ho a kropili živou vodou pořád, až ji všechnu vykropili, ale hlava nijak mu nechtěla k tělu přirůst; potom teprve začali mrtvou vodou kropit, a v okamžení přirostla; ale král byl zase mrtev, protože už neměli živou vodu, aby ho vzkřísili.A protože království bez krále nemohlo být a nikoho tak rozumného neměli, aby všem živočichům rozuměl jako Jiřík, udělali Jiříka králem a Zlatovlásku královnou.

Sources:

http://www.jarodic.cz/cz/pohadka-o-zlatovlasce.php

Cesko-anglicke pohakdy (nakl. Pali)

If you liked this post buy me a coffee! (Suggested:$3 a latte $8 for a pound) Thanks!

6 comments… add one
 • Jana V June 15, 2011, 11:39 am

  Loved the movie as well. Whenever I was little and visiting family in the Czech Republic in the 1990’s on Sunday mornings they would show pohadky on TV.

 • Tanja June 15, 2011, 1:21 pm

  For some reason I don’t remember that movie that well – I had cheat and to look it up on YouTube 🙂

 • Sarah Everest-Jindrich June 15, 2011, 2:55 pm

  What a very sweet story. Thanks for sharing 🙂

 • Sarka June 15, 2011, 10:04 pm

  I wonder why does the princess on the picture have a star on her head? That’s kind of confusing – that would make me think it is “Princezna se zlatou hvezdou na cele” (Princess with a golden star on her forehead).

 • Tanja June 15, 2011, 10:07 pm

  Sarah or Jana do you guys have a similar story here in the US? I guess you should have since the Hanz Andersen’s fairy-tales are popular all over the world?

 • Sam September 30, 2014, 1:00 pm

  anyone have a website comparing this to American Rapunzel?

Leave a Comment