Czech school in Atlanta is opening!!!! / Otevira se ceska skola v Atlante!!!!!Czech school in Atlanta is opening!!!! | Czechmatediary
≡ Menu

Czech school in Atlanta is opening!!!! / Otevira se ceska skola v Atlante!!!!!

Book CoverWe finally have Czech school in Atlanta!!! 1st Day of School is scheduled for Saturday, September 14.

 

The idea for a Czech school in Atlanta was brought up by Iva Valkusova back in February of this year. Iva spent six months putting all the ducks in a row, researching if Atlanta had enough interested parents and figuring out how this project could be realized. She did a tremendous job starting the process and finding many other enthusiasts before she returned to the Czech Republic in July.

 

The Czech School of Atlanta works with the Honorary Consul General of the Czech Republic in Atlanta

Mr. Novak, the Czech North American Chamber of Commerce and Culture, which is based in Atlanta and Canada, and Mr. Karel Velan. Mr. Velan (95) is a Czech immigrant living in Canada with his family. He is still very active in all his activities especially in promoting Czech culture and helping all those in need.

 

The Czech School of Atlanta is based on the principles of Czech School without Borders with whom we work very closely. Our school is for all children who are interested in learning to speak, sing, write, read and think in Czech language, but also get to know the culture and history of the Czech Republic. Children learn through play and with the help of music, arts and printed materials.

 

During the school year 2013/2014 we offer Czech classes for children 2 to 12 years of age, but next year we expect to have classes for older children up to 15 years of age and classes for adults. To date, we have registered 33 children. The children are divided into 3 groups.

 

1. Broucci (Beetles) (2-4 years) – Children learn through music and art, spoken word and theater. 2. Slunicka (Suns) (4-6 years) – This is our strongest group. This class will be similar in structure to a typical Kindergarten class. 3. Kouzelnici (Wizards) (6-12 years) – Children will be taught using textbooks and exercise books, but also through music and art.

 

Classes will run for 32 weeks, 2 hours per week for all groups in rented classrooms of Sandy Springs Charter Middle School. The course fee is $7.00 per hour, which totals $450.00 for the entire school year. Siblings receive a 15% discount.

 

The Grand Opening of the school is scheduled for Saturday, September 7 at 9:30 AM in Benson Center located at 6500 Vernon Woods Drive, Sandy Springs, GA 30328. Program includes ribbon-cutting ceremony, games for children and refreshments prepared by Chef Janousek of 173 Carlyle House located at 173 S Peachtree Street, Norcross, GA 30071. Parents and children will not only be able to get to know the teaching staff and school board better, but also learn more about the school.

 

We are looking forward to seeing you all there. Don’t forget to invite friends and family. Thank you in advance for your support.

 

Lenka Mohwish

The Czech School of Atlanta

Honoring Karel Velan

info@czechschoolatlanta.com

 

www.czechschoolatlanta.com


CZ: 

Česká škola v Atlantě k poctě Karla Velána / The Czech School of Atlanta, honoring Karel Velan

 

 Atlanta už má také českou školu!!! 1. školní den je v sobotu 14. záři.

 

Nápad založit českou školu v Atlantě měla Iva Valkusová už v únoru letošního roku. Iva v Atlantě strávila šest měsíců zařizováním veškerých prvních detailů ohledně školy, zjišťováním jestli je v Atlantě mezi rodiči vůbec zájem a jak by se tento project dal realizovat. Udělala obrovský kus práce, sehnala další nadšence a těm také v červenci předala žežlo.

 

Česká škola spolupracuje s honorárním generálním konzulem České Republiky v Atlante panem Novákem, s Česko Severoamerickou komorou pro obchod a kulturu, která sídli v Atlantě a Kanadě a s panem Karlem Velánem. Pan Velán je český imigrant žijící se svou rodinou v Kanadé, který ve svých 95 letech je stále ještě velice aktivní ve všech svých činnostech a podpoře české kultury.

 

Česká škola v Atlantě je založena na principu České školy bez hranic s kterou velice blízce spolupracujeme. Naše škola je určena pro všechny děti, které se chtějí učit mluvit, zpívat, psát, číst a myslet česky, ale také poznávat kulturu a historii České republiky. Děti se učí hrou a za pomoci hudby, výtvarného umění a tiskových pomůcek.

 

Ve školním roce 2013/2014 nabízíme výuku čestiny pro děti od 2 do 12 let, ale běhěm příštího roku počítáme i se staršími dětmi do 15 let a s výukou pro dospělé. K dnešnímu dni máme přihlášených 33 děti, které jsou rozděleny do 3 skupin.

 

1. Broučci (2 – 4 roky) – Děti se učí prostřednictvím hudební a výtvarné výchovy, mluveného slova a divadla.

2. Sluníčka (4 – 6 roky) – Toto je naše nejsilnější skupina a v této třídě se bude struktura podobat té v mateřské školce.

3. Kouzelníci (6 – 12 roky) – Školáci se budou učit pomocí učebnic a školních sešitů, ale samozřejmě i pomocí hudební a výtvarné výchovy.

 

Výuka bude probíhat po dobu 32 týdnů v rozsahu 2 hodin týdně pro všechny skupiny v pronajatých prostorách Sandy Springs Charter Middle School. Cena kurzu je $7.00 za hodinu, tj. $450.00 za celý školní rok. Sourozenci dostanou 15% slevu.

 

Slavnostní otevření školy je naplánováno na sobotu 7. záři od 9:30 ráno v Benson Center které se nachází v Sandy Springs. (6500 Vernon Woods Drive, Sandy Springs, GA 30328). Připravili jsme pro Vás pestrý program, slavnostní přestřižení pásky, hry pro děti a občerstvení připravené Šéfem Janouškem z 173 Carlyle House in Norcross. Rodiče a děti se budou moci seznámit s učitelským sborem a představenstvem školy, ale také se dozvědět více o škole.

 

Na všechny se moc těšíme a nezapomeňte pozvat příbuzné i známé. Děkujeme předem za vaší podporu.

 

Lenka Mohwish

The Czech School of Atlanta

Honoring Karel Velan

info@czechschoolatlanta.com

 

www.czechschoolatlanta.com

If you liked this post buy me a coffee! (Suggested:$3 a latte $8 for a pound) Thanks!

5 comments… add one
 • Zuzana Domonkosova September 7, 2013, 12:02 am

  Good day,

  I have been actuating as a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) and ESL (Teaching English as a Second Language) Teacher for several years from West Africa through the Dominican Republic and the USA, and would love to be part of the teachers’ community of the Czech School in Atlanta. For my resume and diplomas, please contact me at zuzana.domonkosova@gmail.com. I look forward to hearing from you.

  Sincerely,

  Zuzana Domonkosova

 • christy parry September 7, 2013, 1:55 pm

  Hi Tanja, I was there this morning and put some of the photos up on my blog! I didn’t know you were a part of helping to get it started, thanks for doing it! 🙂
  http://lifewithmyczech.wordpress.com/2013/09/07/czech-school-of-atlanta/
  Christy

 • Tanja September 10, 2013, 1:03 pm

  Hi Christy,
  thanks a lot for the link. I shared it on Facebook as well.

 • Alexander October 23, 2015, 7:41 am

  Question …. My wife and i have friends in the Prg area whom we have visited for the past 3 years, a wonderful family
  with 2 boys age 4 and 6. The parents want the boys to learn the english language here in the states , near atlanta
  if possible. Do you have any info for us.
  Alex and Judy

 • Tanja December 13, 2015, 4:46 pm

  The best way is to throw them in the regular American school for a couple of months. But the parents would obviously have to have like a working visa here. THere are also many good English schools for kids in Prague, I am sure.

Leave a Comment