Courageous Czechs help Haiti / Statecni Cesi pomahaji HaitiCourageous Czechs help Haiti | Czechmatediary
≡ Menu

Courageous Czechs help Haiti / Statecni Cesi pomahaji Haiti

The Praga-Haiti Project is a part of a Czech non-profit organization which drills water wells in Haiti, the poorest country in the western hemisphere. Each well costs about 130,000 Czech crowns, so if you would like to financially contribute, further information can be found at the end of the following article.

CZ: Praga-Haiti Project je soucasti neziskove agentury, ktera na Haiti den co den vrta studny, aby meli jeji obyvatele pitnou vodu. Prumerna cena jedne studny je priblizne 130 000 korun. Skutecna hodnota je ovlivnena hloubkou vrtu a typem pouziteho cerpadla. Projekt je financovan z prostredku darcu a sponzoru. Jestli byste chteli na ucel teto vystavby prispet, blizsi informace najdete na konci tohoto velmi zajimaveho  clanku.
‘Haiti is the poorest country of the western hemisphere. It is a politically unstable state, strife-torn and, especially in recent years, plagued by natural disasters. Still, it is home to approximately 8.5 mil. inhabitants, who have their own national history, culture, and above all, thirst for a better life.
This is the reality directly facing workers of Fidcon, a civic association realizing the developmental-humanitarian project called Praga-Haiti. The aim of its activities is long-lasting and specific help. At present, the main aim is the construction of drinking water wells in the villages of the north-western territory of Haiti, in which the Czech missionary Mr. Roman Musil worked (an area corresponding to approx. two districts in the Czech Republic).
Concerning the project’s history, Mr. Václav Vacek, the project’s coordinator, explains: “We started working on this project in 2008, and the first active mission was realized in 2009. At that time, the country attracted practically no media attention. During last year’s earthquake, we already had the special Czech truck Praga V3S in Haiti at our disposal. At present, we have two Praga trucks, a motorcar, a compressor and a drilling rig there. At the moment, 3 people work for us in the area, commencing the first drilling works after a long preparation period.”
For the current year, Fidcon has a clear aim: to put 20 wells into operation in villages to provide the local people with good quality drinking water, since the lack of it is the key problem in the area. Many people travel as far as 5 to 10 km every day just to get water. They often use bad quality water, or water contaminated by salt from the sea. And polluted drinking water is the main cause of the current cholera epidemic.

“Each time we select a place where a well could be constructed, a crowd of enthusiastic villagers come running with their machetes and cut off the cactuses all around, so as to prevent any obstacles to our work,” says Mr. Filip Hlásný, one of the current workers in Haiti, describing the joyful reactions of the local people. “The Haitians are extremely grateful for the drinking water. When we are drilling, dozens of them stand and watch us working. They also bring us all kinds of different presents,” says Mr. Hlásný.
The mission in Haiti is extremely demanding. The workers must get used to the constant temperatures of over 30°C, high humidity, a permanent physical and mental strain, work far from headquarters and a risk of being attacked.
The average price of one well amounts to approximately CZK 130,000. The exact amount is influenced by the drilling depth and the type of the pump used. The project is financed by financial resources from donors and sponsors.
For more information on this Praga-Haiti project, you can visit www.praga-haiti.cz. The exact localization of the planned wells can be found at www.haitiwells.com.
Should you wish to support the construction of drinking water wells in Haiti, you can send a financial donation to the public collection account of the project: 2137396359/0800. (SWIFT: GIBACZPX, IBAN: CZ34 0800 0000 0021 3739 6359, bank address: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62 140 00 Prague 4, Czech Republic)’‘CZ: Haiti je nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami. Přesto zde žije přibližně 8,5 mil. obyvatel, kteří mají svoji národní historii, kulturu a především touhu po lepším životě.

S touto realitou mají bezprostřední zkušenosti pracovníci občanského sdružení Fidcon, které v této zemi realizuje rozvojově humanitární projekt s názvem Praga-Haiti. Smyslem jejich činnosti je dlouhodobá a konkrétní pomoc. V současnosti je hlavním cílem výstavba studní s pitnou vodou ve vesnicích severozápadního teritoria Haiti, kde působil český misionář P. Roman Musil (rozloha odpovídající cca dvěma okresům v ČR).

Historii projektu vysvětluje jeho koordinátor Václav Vacek: „Na tomto projektu jsme začali pracovat v roce 2008 a první aktivní misi na Haiti jsme uskutečnili v roce 2009. Tehdy ještě byla tato země prakticky za okrajem mediální pozornosti. Při loňském zemětřesení jsme již na Haiti měli k dispozici český nákladní speciál Praga V3S.V současné době máme na Haiti dvě nákladní Pragovky, osobní automobil, kompresor a vrtací soupravu. V tuto chvíli v terénu pracují 3 naši lidé, kteří po dlouhých přípravách zahajují první vrtařské práce.“

Pro letošní rok má Fidcon jasný cíl – zprovoznit ve 20 vesnicích studny s kvalitní pitnou vodou, jejíž nedostatek je klíčovým problémem. Mnozí lidé cestují pro vodu každodenně na vzdálenost 5 až 10 km. Často také využívají vodu nekvalitní nebo infiltrovanou solí z moře. Především znečištěná pitná voda je také příčinou současné epidemie cholery.

„Když vytipujeme nějaké místo, kde by bylo možné vybudovat studnu, přiběhnou nadšení vesničané s mačetami a odstraní kaktusy v celém okolí, aby nám v práci nic nepřekáželo,“ popsal radost místních Filip Hlásný, jeden z vrtařů, který na Haiti v současnosti pracuje. „Haiťané jsou za pitnou vodu nesmírně vděční. Při vrtání jich vydrží desítky mnoho hodin pozorovat naši práci. Přinášejí nám také nejrůznější dary,“ dodal Hlásný.

Mise na Haiti je extrémně náročná. Pracovníci musí počítat se stálou teplotou přes 30°C, vysokou vlhkostí, permanentní fyzickou a psychickou námahou, pohybem daleko od základny a nebezpečím přepadení.

Průměrná cena jedné studny je přibližně 130 000 korun. Skutečná hodnota je ovlivněna hloubkou vrtu a typem použitého čerpadla. Projekt je financován z prostředků dárců a sponzorů. Více informací o tomto projektu Praga-Haiti se můžete dozvědět na webových stránkách www.praga-haiti.cz. Přesnou lokalizaci plánovaných studní můžete nalézt na webových stránkách www.haitiwells.com.

Přispět na účel výstavby studní s pitnou vodou na Haiti je možné buď na účet veřejné sbírky projektu: 2137396359/0800. (SWIFT: GIBACZPX, IBAN: CZ34 0800 0000 0021 3739 6359, bank address: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4, Czech Republic)’

 

 

 

 

If you liked this post buy me a coffee! (Suggested:$3 a latte $8 for a pound) Thanks!

19 comments… add one
 • Vlastimil March 15, 2011, 6:21 pm

  The fact, that Haiti is the poorest country in the western hemisphere is their fault.

 • Vlastimil March 15, 2011, 6:23 pm

  “Při vrtání jich vydrží desítky mnoho hodin pozorovat naši práci.”……..Tak to jsou jako ja….ja mam strasne rad praci…..vydrzim se na ni divat desitky hodin :))))

 • Vlastimil March 15, 2011, 6:25 pm

  Mimochodem, vladni hyeny z vlady Haiti maji tolik penez, ze by kazdemu mohli koupit svoji studnu.,,,,,
  Yes, change we can :)))

 • Tanja March 15, 2011, 8:50 pm

  I would be interested to hear what the experts have to say/bylo by zajimave slyset, co na to rikaji nasi experti….

  I personally admire these people and like to see such things because the word ‘Czech’ and ‘volunteering’ (or some non-profit work) does not go that easily together…at least that’s what I remember from the time when I used to live in Czech.

 • Vlastimil March 15, 2011, 11:50 pm

  I admire those Czech guys too. They naively want to help. It is great. In couple of years the wells will be polluted, forgotten, non-working ….simply there will be shortage of water again. Then, the same guys will have opportunity to come again. And by the way, many Czech people volunteers and had volunteered. For example, when there was a civil war in Causescu’s Romania, Czech truckers risked their lives to deliver food and clothing to Romanian people who fought for freedom. It would be actually interesting to do some research on volunteering in Czech Republic and write article about it. I don’t have time but somebody else could volunteer 😉

 • Vlastimil March 15, 2011, 11:54 pm

  V ČR mezi nejrozšířenější a nejstarší organizace spojené s dobrovolnictvím patří:
  sbory dobrovolných hasičů (zasahují v případě požáru nebo živelných katastrof bez nároku na odměnu);
  český červený kříž (jeho členové jsou v případě potřeby připraveni poskytnout první pomoc)
  různé turistické a okrašlovací spolky (starají se o značení turistických tras, údržbu památek apod., nejznámějším turistickým spolkem v ČR je Klub českých turistů).
  spolky, sdružení a humanitární organizace, které se věnují pomoci lidem – zdravotně postiženým, nebo sociálně slabším (nejrůznější charity apod. např. Samari)
  různé organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží (např. Junák, Pionýr atd., jejich vedoucí jsou zpravidla dobrovolníky)
  různé tělovýchovné jednoty, např. Sokol, Sport pro všechny a další (dobrovolníky jsou především cvičitelé jejich oddílů – zpravidla vykonávají činnost bez nároku na odměnu);
  Mezi novější,ale také velmi rozšířené organizace spojené s dobrovolnictvím patří:
  spolky ochránců přírody (např. Český svaz ochránců přírody, Brontosaurus a další, jejich členové se bez nároku na odměnu podílejí na ochraně přírody);
  V ČR relativně novou formu dobrovolnictví představují krátkodobé dobrovolnické projekty, známé jako workcampy.

 • Jaryba March 16, 2011, 7:33 am

  Humanitární pomoc by se neměla dělat bez rozmyslu. Často pak spíše uškodí než pomůže. Musí se vždy spolupracovat úzce s místní komunitou, aby lidi pak projekt vzali za svůj a když humanitární pracovníci odjedou, aby fungoval dál. Viz neúspěšný projekt rybníkářství v Africe:
  http://hn.ihned.cz/c1-19128010-pomoc-africe-ceske-rybnicky-zarostly-rakosim

 • Jaryba March 16, 2011, 7:43 am

  Jinak v ČR jsou velmi oblíbené adopce na dálku, kdy si každý může vybrat dítě z Afriky, Peru…. a dlouhodobě podporovat jeho studia.
  Také jsou velmi oblíbený DMS – dárcovské SMS, což je vlastně český vynález. Česká republika je zatím jedinou zemí, kde funguje a o jeho zavedení usilují ve Velké Británii, Bulharsku, Slovensku, zájem o něj projevilo i Německo.

 • Vlastimil March 16, 2011, 11:03 am

  Jaryba, nejak taktne jsem chtel take rici, ze humanitarni pomoc by se mela delat s rozmyslem.
  I kdyz si vazim tech lidi, kteri se snazi pomoci……

 • Václav March 16, 2011, 11:43 pm

  Zdravím vás, chtěl jsem jen říci, že o naši pomoc s vodou poprosili místní obyvatelé už před 1,5rokem. Celou akci jsme začali organizvat ve spolupráci s českým misionářem, který na Haiti žil 8let a výborně znal místní podmínky a potřeby. Vrtáme studny v místech, kde není ani potok a pro jakoukoliv vodu lidé denně chodí 8km do nejbližší další vesnice… Pokud nebude v místech vrtů nějaké velké zemětřesení, díra do země tam zůstane desítky let. Čerpadlo je možné opravit…studnu na Haiti si můžete nechat vyvrtat od jedné firmy za cenu i 300USD/m!! Do oblastí, kde my vrtáme, ale stejně nepřijedou – nedosuatnou se tam se svojí technikou…kopat studny v horách nemá smyl.
  I kdybychom pomohli jen pár lidem, dětem, před ustavičnými nemocemi způsobenými závadnou vodou, uděláme to. Když máme možnst, prostředky a know-how…
  Jinak se stačí zajet podívat na Haiti a rozhlédnout se, člověk vidí hned, které projekty mají a které nemají smysl. Kdyby nám někdo chtěl pomoci, uvítáme.

 • Vojta March 17, 2011, 12:45 am

  Co se týče této humanitární pomoci, celý projekt Praga-Haiti vznikl nejprve jako pomoc českému misionáři, který působil v jedné vesnici na severozápadě Haiti, Baie-de-Henne. Ten v létě 2007 poprosil na návstěvě ČR své přátele, jestli by nebylo možné mu dopravit do misie nákladní auto pro převoz potravin a materiálu, protože nejbližší město je vzdáleno 80km.

  Vznikl projekt Praga-Haiti a na Haiti byla poslána první Praga V3S. Po úspěšném zakoupení, převozu a vyškolení místního řidiče se ptali organizátoři tohoto projektu, co místní lidé nejvíce potřebují, a jak by bylo možné pomoct. P. Musil, který v misii (která čítá několik desítek malých vesniček) žil 8 let, řekl, že místní potřebují nejvíce vodu, studny.

  A protože na Haiti působí firmy, které vrtají studny jenom do 20 km od hlavního města a to za v přepočtu 360 000 Kč, rozhodli jsme se rozšířit náš projekt, zakoupit další Pragu V3S, vrtnou soustavu a zrealizovat studny na Haiti sami.

  Celý projekt je podporován místní autoritou, katolickým knězem. Nyní P.Musila vystřídal američan P. Balthazar, který náš projekt velmi podporuje a je zárukou, že se o studny bude dobře pečovat.

  Navíc nejde o jednorázové vyvrtání. V rámci projektu počítáme s dvěmi tříměsíčnimi misemi ročně, během niž bude docházet také k pravidelné úpravě studní.

  TOlik pro vysvětlení. Více info o projektu naleznete zde: http://www.praga-haiti.cz/O-projektu-Praga-Haiti/Projekt-Praga-Haiti/

 • Vlastimil March 17, 2011, 11:19 am

  Preju vam hodne zdaru v teto zasluzne cinnosti….Vim, ze lide trpi v teto zemi, trpeli vzdy, a vzdy budou trpet. Problem je v tom, ze ti lide, kteri jsou vasi zasluznou praci nadseni, muzou zorganizovat vase prepadeni, anebo se nechat podplatit mistnimi firmami , kterym vlastne “lezete do zeli”, aby proti vam delali ruzne sabotaze. Nepocitejte s vdecnosti, usmevy stastnych deti nic neznamenaji. Za par let z nich uz nebudou deti, a neni to vlastne jejich vina, ale stanou se produktem sve zdemoralizovane spolecnosti…
  Dobre reseni by bylo, aby na tech vrtech pracovali mistni lide, a vy to vlastne jen zorganizovali. Me presvedceni je, ze nekomu pomahat je chvalyhodne, ale jen do te chvile, kdyz tou pomoci ho zbavite zavislosti na dalsi vasi pomoci. Jestli ta zavislost trva, tak se casem prohloubi a tim vznikaji ruzne humanitarni katastrofy, kdy pro lidi je “vyhodnejsi” aby veci za ne delali jini lide.
  Jestlize vase pomoc skonci tak, ze lide se nauci pouzivat vase stroje a nauci se pecovat o ty studne a uz vas nikdy nebudou potrebovat, tak muzete svou misi povazovat za uspesnou. V jinem pripade je to jen dostat lidi na chvilky z mizerie, kam znovu spadnou….

 • Vlastimil March 17, 2011, 11:25 am

  Jinak pomahat jinym lidem mi neni cizi. Behem nekolika let jsem daroval 3 ojezdena auta lidem, kteri chteli pracovat, ale nemohli jezdit do prace, protoze proste od nich k praci zadna verejna doprava nejezdila. Temto lidem tato ( i kdyz uz ne v nejlepsim stavu) auta pomohla natolik, ze mohli zacit vydelavat , koupit si lepsi auto a zbavit se zavislosti na jinych lidech…. A to bylo prijemne videt, ze ma pomoc byla prospesna…

 • Tanja March 18, 2011, 9:56 am

  Vlastimile, mas pravdu. Akorat si myslim, ze nemaji moznost tam nechat svoje drahocene naradi a nakladak. A jak rikal Vojta, novy knez Balthazar ma pry o studny pecovat..

 • Vlastimil March 18, 2011, 12:53 pm

  Velice tem klukum fandim. Ale bohuzel (nebo bohudik?) me zivot naucil byt nemilosrdne strizlivy v uvazovani … Tak trochu jim ten idealsimus zavidim. Take nemusim dodavat, ze tato mise je dost nebezpecna, ja bych tam bez kulometu nejel….

 • Vlastimil March 20, 2011, 6:42 am

  Tanja,
  nezda se ti divne, ze kdyz se mluvi o knedlikach, tak je tu ziva debata a kdyz se mluvi o takove zasluzne cinnosti, kteri tito kluci delaji (i kdyz s nimi nesouhlasim), tak je tu ticho jako na hrbitove?
  Jsem tak trochu zklaman nizkou ucasti nasich castych diskuteru…
  Ja jsem “bluntly” vyjadril nazor, zeby jeste lidi byli nakazeni terorem z dob komunistickeho CSSSR?
  Priste nepis o bajecnych lidech, kteri chteji pomoci, ale treba napis, kde jsou jake slevy 😀
  BTW, kolipl jsem pekne kalhoty v Wall Mart jen za $10 a ten mobil , co mam, co mi je do toho , ze umiraji stovky deti, zen a muzu abych si ho mohl dat k uchu …… lidi nemaji predstavu, jaka zverstva se deji ve svete, a zvlaste v Africe, kde lidi se tak lehce priblizili ke zviratum…. A to diky “dobrocinne” cinnosti

 • J March 20, 2011, 7:18 am

  That Haiti is poor and only just recently managed to finished paying reparations to its former colonial power for its revolution against slavery…well, only a naive person would ignore that obvious connection. Moreover, the naval blockade of their country immediately after their hard won victory against the French was supported by the American navy. Even better – the IMF lent them money on condition that they purchase rice from the US when they already produced enough rice in Haiti to feed their own. The result – farmers there went bankrupt and moved to the city.
  We are complicit in their undoing.
  Yes, their government is corrupt. It’s wrong and even though many governments are corrupt in the world, we should demand better behaviour from their government. So should they, naturally. Still, when someone is in need, try to help that person. Putting price tags and conditions on your help keeps it from properly being called help.

 • Tanja March 20, 2011, 9:01 pm

  Vlastimile, that is a sad truth 🙁
  Most people when they read something like that they just smile and think ‘that’s nice…’ and they go about their business. But at least they read it! Or at least they read the title 🙂

 • vlastimil March 21, 2011, 7:35 am

  J, you are so right. There is nothing to be added … We should never ever attach any conditions to our help. Furthermore, we should not help never ever if it results in a more devastated society.
  IMF , actually is source of many evil things , but they could never be able to conduct their dirty agenda
  without support of local corrupted politicians, who gladly killed and tortured their own citizens to please their masters….

Leave a Comment