Another Czech fairytale: Tom Thumb / Pohadka O Paleckovi - CzechmatediaryAnother Czech fairytale: Tom Thumb / Pohadka O Paleckovi - Czechmatediary
≡ Menu

Another Czech fairytale: Tom Thumb / Pohadka O Paleckovi

Written by Bozena Nemcova (Brothers Grimm have a similar fairytale by the way. Since Bozena Nemcova was born 35 years later than the Grimm brothers, she may have been ‘influenced’ by their original story a bit ;0)

Tom Thumb /O Paleckovi google image

Once there lived a peasant with his wife in a little cottage. One day his wife said to him, “Life is so empty without children; I wish we had a little boy.” Soon her wish came true and she gave birth to a son. He was healthy and strong, but no bigger than the size of a thumb. Therefore they named him Tom Thumb (Paleček).

One day around lunchtime, said Tom, “Mother, pack some lunch for my father and I will take it to him.” Mother laughed at his idea since he was so little but did as he asked. He set off on a journey to his father’s field, taking a lunch basket with him. Since he was so small, it looked as if the basket was walking on its own. After a while of walking, he reached a stream. But Paleček was smart and knew what to do. He pulled out a wooden spoon out of the basket, put it in the water and sat in it like it was a boat. He pulled the big basket behind him and that is how he got across the stream.

When Tom reached the field he started to shout, “Father, Father, I have lunch for you!” The peasant did not hear him but he saw the moving basket. He lifted it up and to his surprise, he saw his little son. While his father was eating lunch, Tom Thumb climbed into a bull’s ear, yelling commands at the bull and that is how he was plowing his father’s  field. He plowed so fast that he did more work than his father.

Suddenly, a mean-spirited merchant came to them. He saw the little boy and immediately wanted to buy him. Although the peasant was extremely poor, he didn’t want to sell his son. Yet Tom Thumb told him, “Don’t worry father, just sell me, but please, follow us.” So his father sold him. The bad man put Tom Thumb in his pocket. But Tom made a hole in it and the merchant’s gold coins started to fall out! After Tom’s father managed to  collect all of the fallen coins, Tom jumped out of the merchant’s pocket, caught a beautiful yellow butterfly to give him a ride home and the whole family lived happily ever after.

pohadka_palecek_300

CZ:Byli jednou dva manželé a ti zatím neměli děti. Jedenkráte když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím doma synek, o nic větší než paleček. Matka ho také hned Palečkem nazvala. Byl to klučík přepodivný! Sotva se narodil, už ho bylo všude plno, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval, a když bylo k poledni, volal na matku: “Mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci na pole donesu!”

I divila se matka nad tím přepodivným synem, ale oběd mu přece svěřit nechtěla, až konečně, když nedal pokoje, se smíchem mu oběd do koše složila. A hle, div divoucí! Paleček si zdvihl koš na hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani vidět, a tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou.

Tu přišel Paleček k potoku, bez lávky, neměl se jak na druhý břeh dostat! Ale Paleček byl chytrý, hned si uměl poradit. Vzal z koše dřevěnou lžíci, spustil ji do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koš táhl za sebou a tak se na druhý břeh přepravil.

Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volat: “Otče, otče, nesu ti oběd!Paleček se na motýlovi vrací domů
Paleček se na motýlovi vrací domů Ale otec hlásek jeho neslyšel, mimo to přece ani nevěděl, že má synka. Paleček nepřestal volat, až když u samého otce stál, on se ohlídl, co to tu bzučí, a viděl za sebou stát koš. Palečka ale neviděl. I začal si podivný koš, který sám na pole přišel, prohlížet, a tu teprve viděl Palečka, který se mu hned ohlašoval, že je rodný jeho synek, ráno narozený. “Ráno narozený, a už mi neseš oběd? Ty jsi divný synek!” zasmál se otec, a potom sednul a obědval. Paleček se nabídl otci, že bude zatím orat, aby mu dal otec bič, aby voly poháněl.

“I jak bys ty, synku, voly poháněl, když ani bič pořádně neuneseš,” zasmál se otec. “Budu je tedy bez biče pohánět,” odpověděl Paleček a jedním pohybem skočil na vola, vlezl mu do ucha a začal volat: “Hoj, hejsa, hej!”, až volům v hlavě hřmělo. I rozběhli se a s takovou nahoru dolů utíkali, že přes oběd Paleček více zoral než otec za celý půlden.

Okolo pole, na němž Paleček oral, vedla hlavní cesta. Právě v tu dobu šel tudy bohatý kupec z města, z trhu, vraceje se domů. Když tu viděl voly, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby je lépe ty pozoroval, a tu teprve uslyšel Palečkův hlas, jak je pohání. S údivem poslouchal, odkud hlas asi vychází, až tu zaslechl: “No, tu jsem, ve volově uchu!”. Podívaje se volu do ucha a Palečka tam našel.

Ten malinký hošík se mu zalíbil a přál si takového mít. Viděl, že umí voly pohánět, ale přitom moc nejí. A kupec byl lakomec. “Chtěl bys ke mně do služby?” ptal se Palečka. “Proč ne, když otec dovolí,” odpověděl Paleček; a poté jako střela z ucha skočil, k otci přiběhl a šeptal mu: “Jen ty mě, otče, prodej. Nic se o mě neboj, já se ti brzy vrátím, ale jdi zpovzdálí za námi.”

Když kupec přišel k otci a otázal se ho, zdali by toho čiperného klučinu prodal, otec řekl, že prodá, za pět zlatých. Kupec mu zaplatil pět zlatých, vzal Palečka, vstrčil si ho do kapsy a šel domů.

Otec poslušen slov Palečkových šel v povzdálí za nimi; nevěděl proč, až tu po cestě nacházel zlaťák za zlaťákem, které z kapsy kupcovy padaly. Paleček, když ho kupec do kapsy strčil, prokousal díru, a až byla kapsa prázdná, proklouzl ven i on sám. Na cestě chytil velkého motýla se žlutými křídly a na něm letěl nad krajinou za otcem domů.

Když kupec došel domů, před vraty křičel už na ženu: “Ženo, podivíš se, jakého jsem ti koupil oráče; a to ti je velikánský chlap!” To řekl, sáhl do kapsy, aby vytáhl Palečka i peníze, ale co to? Kapsa prázdná, kde nic, tu nic! Kupec zůstal omámen nad tím divem, a žena vidouc, že hledá oráče v kapse, ještě mu ke všemu vynadala.

Source:

http://www.jarodic.cz/cz/pohadka-o-paleckovi.php

Cesko-Anglicke pohadky (nakl. Astoria)


If you liked this post buy me a coffee! (Suggested:$3 a latte $8 for a pound) Thanks!

4 comments… add one
 • Vlastimil May 21, 2010, 12:34 pm

  Bozena Nemcova was a famous Czech writer and very good one. She was also a golddigger and no wonder her husband Josef was treating her roughly after having learned he is not the only man in her live. She was a real multitasker.. People should read a book “Lamentace – Dopisy mužům”…..( I am sure it has been edited to fit the widest audience :)))

 • Tanja May 21, 2010, 4:55 pm

  Hmm…that sounds intriguing! So she was a ‘light’ woman?
  Also, I am not sure if I get this. She is supposed to be the writer of this story but I recently found out that many countries have Tom Thumb fairytale in their cultural heritage. So who copied who? Who was the ORIGINAL writer? Probably the Grimm brothers…

 • Vlastimil May 24, 2010, 12:14 pm

  Bozka Nemcova was not really writing fairy tales…She was “compiling” them 😉

 • Vlastimil February 4, 2011, 4:23 am

  The “History of Tom Thumbe” appeared first in writing in 1621 in England.
  In the Kirgyzstan it appeared in 1960 ….

Leave a Comment